skip to Main Content

Contributie:

Minioren, tot 12 jaar :  € 20,00 per twee maanden.

Junioren, vanaf 12 jaar :  € 25,00 per twee maanden.

Senioren, 18 jaar en ouder :  € 35,00 per twee maanden.

Senioren, 18 jaar en ouder, zonder startvergunning :  € 30,00 per twee maanden.

Daarnaast spaart elk lid € 2,00 per twee maanden voor de aanschaf van (trainings)materiaal en kleding, dit bedrag wordt opgeteld bij de contributie.

Tevens geldt er een gezinskorting (per twee maanden):2e gezinslid korting van € 2,00; 3e gezinslid korting van € 4,00; enz.

De contributie wordt per 2 maanden geïnd in de eerste week van de 2e maand.

Het lidmaatschap kan alleen beëindigd worden per 1 januari of per 1 juli en indien door de vereniging voor een lid een (specifieke) financiële verplichting is aangegaan is de verschuldigde contributie over de resterende maanden van het kalenderjaar direct opeisbaar.

Indien men geen gebruik wenst te maken van de automatische inning, dient men dit kenbaar te maken aan de penningmeester, houdt u er rekening mee dat het contributiebedrag (per twee maanden) dan € 10,00 hoger is vanwege extra kosten en handelingen!

Via onderstaand formulier kunt u zich als lid of een ander persoon van uw gezin als lid aanmelden


ManVrouw


BasiszwemmenMastersWaterpoloWedstrijdzwemmen


Ja

Back To Top